Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Nu är utbildningen i gång igen

LG20Utbildningen har nu kommit igång så sakta efter det stopp under våren och sommaren som coronapandemin har inneburit. Första kursen för hösten var en GU Signalist 1 för signalister till hemvärnet som genomförts på Livgardet. Tolv blivande signalister är nu klara med första delen av sin befattningsutbildning och kan under hösten gå vidare för att kunna placeras som signalist i ett hemvärnsförband. Kursen genomfördes med stort fokus på att hålla riskerna för smittspridning på en låg nivå.

FRO utbildar sambandspersonal till hemvärnet. De placeras som signalister, tekniker, gruppchefer och stabsbefäl i hemvärnets staber och ledningsfunktioner. Vill du också vara med och göra skillnad? Du får en kortare militär grundutbildning (två veckor) samt utbildning på hemvärnets sambands- och ledningssystem.

Kontakta FRO så ska vi hjälpa till!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök